Ledental neemt toe

Ledental

Sinds 2017 neemt het ledental steeds toe. Eind 2017 hadden we 16.195 leden, vorig jaar waren het er 24.249 nivonners en eind 2022 al 26.395. Is het ledenbestand wel wat verouderd, maar de ‘kinderen gratis’ bij onze huizen en kampeerterreinen blijft een succes en zorgt ervoor dat we flink wat jonge leden hebben. Dat zien we ook in de vakanties, gezellig veel jonge kinderen in huis.