Jaarstukken beschikbaar

In het kader van de algemene ledenvergadering aanstaande zondag 19 september in het Nivon gebouw zijn de volgende stukken beschikbaar gesteld op onze website, te weten, de uitnodiging, het jaarverslag van het bestuur, het jaarverslag van de werkgroepen en het financieel jaarverslag. Je kunt ze vinden op de pagina “Documenten” onder het hoofdmenu item “Over Nivon”.