Help jij watermonsters vangen?

‘Vang de Watermonsters’ van Natuur en Milieu is een landelijk burgeronderzoek naar waterkwaliteit. Iedereen kan meehelpen aan dit onderzoek door in de buurt het doorzicht van het water in sloten, singels en plassen te meten, de aanwezigheid van waterplanten en waterdiertjes te bekijken, enzovoort. Speciaal voor natuurorganisaties, amateurwetenschappers en watergerelateerde verenigingen is er dit jaar de mogelijkheid om een ‘supermeetkit’ aan te vragen. In de superkit zit informatie en materiaal om nitraat/fosfaatmonsters te nemen en om extra onderzoek te doen naar waterplanten en -dieren. Misschien iets voor jullie?

Samen waterkwaliteit onderzoeken

Het landelijk burgeronderzoek naar waterkwaliteit is donderdag 10 juni van start gegaan. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard nemen, samen met nog negen waterschappen deel.

Helpen jullie mee?

Op verschillende manieren kunnen jullie bijdragen aan dit onderzoek. Natuurlijk door mee te doen en metingen te verrichten en door de supermeetkit aan te vragen voor extra onderzoek. Maar ook door via jullie communicatiekanalen aandacht te geven aan dit citizen scienceproject en aan het belang van een goede waterkwaliteit. Hiervoor kan ik desgewenst tekst en beeldmateriaal aanleveren.
Website Watermonsters Natuur en Mileu