Excursie Rotte 23 september

Excursie Rotte 23 september 2017 Voor velen gaat ‘de oorsprong’ van de Rotte niet alleen terug naar de donkere Middeleeuwen, maar is het ook het begin van de stroom die eindigt via het Boerengat in de Nieuwe Maas. Waar die oorsprong precies ligt, is helaas vaak onduidelijk. Om op zoek te gaan naar de oorsprong van de Rotte werd op zaterdag 23 september een bijzondere excursie aangeboden door Nivon Natuurvrienden Rotterdam, met zowel aandacht voor de cultuur (het verleden van de streek) als voor de natuur van Rotte, Rottemeren en de omliggende oevers.

Het riviertje de Rotte is zo’n 18 kilometer lang en vindt haar oorsprong in de Wilde Venen, even ten noorden van Moerkapelle. Die oorsprong is ook terug te vinden in namen als Bergse en Bleiswijkse Verlaat, Koornmolengat, molen De Oorsprong en hofstede Land van Belofte.
We voeren met de Zonnepont naar het Bleiswijkse Verlaat. Er werd een bezoek aan het natuurreservaat Koornmolengat gebracht. Vanwege de kwetsbare natuur is dat gebied niet vrij toegankelijk, maar Natuur- en Vogelwacht Rotta verzorgde een rondwandeling. De oorspronkelijke natuur is grotendeels behouden; de flora en fauna zijn bijzonder, ook in de herfst!  Rotta-gids Hans Sanders wees ons op de bijzondere fauna met vogels, waaronder de Roerdomp en IJsvogel. Het Koornmolengat kent een grote verscheidenheid aan watervogels, er is in de lente ook een kolonie aalscholvers met circa honderd broedparen. Een prachtige excursie.
Excursie Rotte 23 september 2017