OPROEP: wie wil er KLUSSEN??

paint-brush-250x250De Beheergroep wil, op advies van een architect, zoveel mogelijk elementen terugbrengen die uniek zijn aan het gebouw. Er is veel versleten: bedrading, contactdozen, enz. Vrees voor kortsluitingen. Er is druk geverfd, soms 5 lagen lak op een oppervlak. Oproep: kom helpen op dinsdag en donderdag 13-17 uur.