Algemene Ledenvergadering NIVON Rotterdam

Wanneer:
20 september 2020 @ 13:30 – 17:00
2020-09-20T13:30:00+02:00
2020-09-20T17:00:00+02:00
Waar:
Nivongebouw
Dirk Smitsstraat 76
Rotterdam
Kosten:
Gratis
Contact:
bestuur

Algemene Ledenvergadering NIVON Rotterdam

De vergadering vindt plaats op zondag 20 september op de Dirk Smitsstraat 76 Rotterdam. Aanmelding is niet noodzakelijk.

13.30 uur Inloop met koffie en thee
14.00 uur Start Algemene Ledenvergadering

AGENDA
1-Opening en vaststelling agenda
2-Moment van stilte
3-Mededelingen
4-Vertegenwoordiging Nivon Rotterdam bij landelijke ledenraad
5-Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering 2019
6-Bespreking en vaststelling jaarverslag 2019 van het bestuur
7-Toekomstscenario Nivon Rotterdam
8-Financiën
8 A- Exploitatierekening en balans 2019
8 B- Verslag Kascontrolecommissie
8 C- (Her) benoeming kascontrolecommissie

PAUZE

9-Vervolg Financiën
9 A- Begroting 2020-2021
10-Bedankje aan de medewerkers van het kantoor en Verhuur, en aan aftredend
bestuurslid Willem Ente
11-Verkiezing bestuursleden
Herverkiesbaar:
Jan van Velzen (voorzitter)
Dik Vuik (secretaris)
Eric Bos (bestuurslid)
Verkiesbaar:
Ben Lindeman (penningmeester)
12-Rondvraag
13-Sluiting van de Algemene Ledenvergadering 2020
Alle documenten zijn uiterlijk een week tevoren te vonden op de website:
www.nivonrotterdam.nl/downloads
Na de vergadering drinken we graag een drankje met elkaar. Je kunt je ook opgeven
voor het Nivon Eetcafé; drie gangen voor € 6,00. Doe dat op tijd, want het aantal
plaatsen is beperkt.

We gaan op het moment van deze uitnodiging uit van de geldende maatregelen met
betrekking tot het coronavirus. Zo zal de barruimte alleen toegankelijk zijn om te
bestellen, maar niet om ter plekke te consumeren. Drankjes zullen in de vergaderzaal
kunnen worden genuttigd. De zaal zal in een anderhalve meter opstelling zijn
ingedeeld. We hopen je op 20 september kunnen verwelkomen.

Dit bericht is geplaatst door Eric. Maak dit favoriet permalink.