Resultaten burgeronderzoek naar waterkwaliteit

Wordt de Plas van Poot de waterparel van de regio?

De Plas van Poot in Zoetermeer is geselecteerd als één van de tien waterparels in Nederland. Dit komt naar voren uit ‘Vang de Watermonsters’, een landelijk burgeronderzoek naar waterkwaliteit. Zie ook het oudere nieuwsartikel op onze site. In en om de Plas van Poot leven veel verschillende planten en dieren. Op veel plaatsen in Nederland is de kwaliteit van kleine wateren niet goed, laat ook dit jaar het landelijk burgeronderzoek zien. In 2021 deden in Schieland en de Krimpenerwaard weer veel mensen mee aan ‘Vang de Watermonsters’.

De Plas van Poot ligt in het Van Tuyllpark in Zoetermeer. De plas is een verborgen waterparel met een rijke biodiversiteit middenin de randstad. Ooit werd hier zand weggegraven voor de aanleg van de A12. Het hoogheemraadschap en de gemeente gaan samen onderzoeken hoe de waterkwaliteit in deze natuurkern kan worden verbeterd. De betrokkenheid van onder andere bewoners, bedrijven in de omgeving en (natuur)organisaties speelt daarbij een belangrijke rol.
Zie ook de website van Natuur en Milieu

Zwerven over de Haagse landgoederen

Op deze, al weer laatste , 10 km wandeling van 2021, blijven we wat dichter bij huis. We gaan door de zich al op de winter voorbereidende bossen en parken van onze buurgemeente Wassenaar een wandeling maken. We zwerven over stille bospaden door de Landgoederen. De Paauw, Rust en Vreugd en Backershagen en verder lopen we een ronde in een deel van Duinrell.

Woensdag 1 december 2021: Zwervend over Wassenaarse Landgoederen (ca.10 km).

Woordnacht Poëzieprijs uitgesteld

De prijsuitreiking op donderdag 25 november aan Daniël Vis wordt uitgesteld in verband met de verscherpte coronarestricties.

Het feestelijke programma wordt verschoven naar volgend jaar. Woordnacht komt later met een exacte nieuwe datum zodra deze kan worden vastgesteld.

Een uitgebreid artikel over Frans Vogel en zijn betekenis voor een nieuwe generatie kun je intussen hier lezen. Het artikel naar aanleiding van de prijsuitreiking verscheen deze week in de Rotterdamse Havenloods.
Meer over de Frans Vogelprijs vind je hier.

Team Woordnacht hoopt je alsnog te kunnen begroeten in het nieuwe jaar!